masab

   M.A.- Service AB

          specialist inom pulsoximetri

Startsida Representation Pulsoximeter Blodtrycksmätare Sensorer Erbjudanden

 


 

 

 

 

 

 

Engångs sensor för barn

Soft sensor till OxyTrue A

 


Engångs sensorer till OxyTrue A

Adress: Mors Eklund 3, Stocken
S- 474 92 ELLÖS

Telefon: 0304-510 80,
Mobil: 070-752 13 27
Fax: 0304-515 23

E-post: masab@ma-service.se