masab

   M.A.- Service AB

          specialist inom pulsoximetri

 

Startsida

Representation

Pulsoximeter

Blodtrycksmätare

Sensorer

Erbjudanden

Välkommen till M.A.-Service!

         M.A.-Service är ett familjeföretag på västkusten, som har den utmärkta möjligheten att ha nära

         kontakt med våra kunder.                             
         Ni kan nå oss på telefon, fax eller E-post. Inga långa väntetider för att få kontakt med oss.
         Har Ni frågor eller problem, kan vi svara direkt och lösa ev. problem på ett snabbt och bra sätt.

 

         Vi har mer än 30 år varit leverantör av medicinteknisk utrustning av mycket hög kvalitet.
         År 1987/1988 introducerade vi Nonins pulsoximetrar på den svenska marknaden.

 

         Nu går vi vidare med att lansera den första handhållna pulsoximetern OxyTrue® A med OLED

      display som visar pulskurva, trendkurva, inställda alarmgränser och naturligtvis stapel för pulskvalitet

         samt batteristatus.

 

         Vår nya Softsensor kan desinficeras och har en mycket lång garantitid - hela 2 år!

         Ytterligare nyheter är fingerpulsoximeter SP5500, handledspulsoximeter SP7500.

         Expanderbar diagnostikstation SunTech  247  =   Blodtrycksmätare, temperaturmätare och SpO2.                    

         Våra kunder är landsting, sjukhus, ambulansverksamhet, försvaret, flygbolag, hemtjänst, privatpraktik,  m.fl.

Senast uppdaterad: 2009-05-11 under ARBETE

 

Adress: Mors Eklund 3, Stocken
S- 474 92 ELLÖS

Telefon: 0304-510 80,
Mobil 070-752 13 27
Fax: 0304-515 23

E-post: masab@ma-service.se

 

 

Böjbar sensor

Sensortopp

Desinficerbar sensor